Τσιαμπά Βασιλική

Επιστημονική Διευθύντρια-Υπεύθυνη Τμήματος Χειρουργικής -Άκρας Χειρός-Μικροχειρουργικής

Νοσοκομείου Ιασώ General


Τετραπληγικό άνω άκρο στην Ελλάδα


Στην Ελληνική πραγματικότητα, έχουν πραγματοποιηθεί σποραδικά επεμβάσεις
ανακατασκευής τετραπληγικών ασθενών με κακώσεις νωτιαίου μυελού. Πολλοί
Ελληνες ασθενείς λόγω ελλιπούς ενημέρωσης καταφεύγουν σε κέντρα του
εξωτερικού , για την ανάκτηση της χαμένης λειτουργικότητας, γεγονός που
οδηγεί σε τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.
Στο τμήμα Άκρας Χειρός και Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου Ιασω General λόγω  επάνδρωσης με εξειδικευμένο προσωπικό, Ιατρό τετραπληγικής χειρουργικής, φυσίατρο και
φυσικοθεραπευτές, καθώς και συνεργασία με το Σουηδικό Κέντρο
Τετραπληγίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σαλγκρένσκα στο Γκαίτεμποργκ Σουηδίας και τον καθηγητή Jan Friden είναι σε θέση
ν΄αντιμετωπίσει και να φέρει σε πέρας αυτά τα περιστατικά τετραπληγίας,  καθώς και την μετεγχειρητική τους αποκατάσταση.
Συμπερασματικά , τα χειρουργεία των τενοντομεταφορών παρέχουν την δυνατότητα ανάκτησης λειτουργιών κλειδιών όπως έκταση αγκώνος και καρπού και έλεγχος δραγμού ,
που βελτιώνουν την ισορροπία των αρθρώσεων ,μειώνουν τον πόνο που προκαλείται απο την σπαστικότητα, και προλαμβάνουν τις συγκάμψεις των αρθρώσεων. Η επιλογή του ιδανικού μυ δότη, πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση των εμβιομηχανικών αρχών της μυοτενόντιας μονάδας.Η έρευνα των βασικών επιστημών (Structural and mechanical integrity of
tendon-to-tendon attachments used in upper limb tendon transfer surgery.(Tsiampa Vassiliki, Jan Friden) Journal of Plastic and Reconstructive
and Hand Surgery 2012) και οι κλινικές μελέτες σε συνεργασία με μεγάλα διεθνή κέντρα προάγουν την ανάπτυξη κι εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών χειρουργικής ανακατασκευής και μετεγχειρητικής αποκατάστασης των άνω άκρων στους τετραπληγικούς ασθενείς.

 


Ιατρείο